Abonnement Nederland:
Een abonnement is € 10,- voor twee nummers, een los nummer kost € 5,75. Bij vooruitbetaling op  bankrekening

NL81 SNSB 0928 4036 45, t.n.v. Heins & Hobby’s. Vermeld UW ADRES en vanaf welk nummer het abonnement dient in te gaan.

Abonnementen België:

Abonnementsprijs € 12,50 voor twee nummers, los nummer € 10,00.
Maak dit bedrag over op onze Belgische girorekening BE41 0003 2521 2910 t.n.v.
Heins & Hobby's. Vermeld UW ADRES en vanaf welk nummer het abonnement dient in te gaan.