Abonnement Nederland:
Een abonnement is € 15,- voor de nummers 131 (maart)-132 (juni)-133 (september).

Bij vooruitbetaling op  bankrekening NL81 SNSB 0928 4036 45, t.n.v. Heins & Hobby’s.

Vermeld uw volledige adres en "P&T va 131".

 

In het september-nummer vindt u dan weer een factuur voor verlenging; 4 nrs. voor € 20,-.

Een los nummer kost € 7,50.


Abonnementen België:

Abonnementsprijs € 18,75 voor de nummers 131 (maart)-132 (juni)-133 (september).

Maak dit bedrag over op onze Belgische girorekening BE41 0003 2521 2910 t.n.v.
Poppen / Teddy-beer. Vermeld uw volledige adres en "P&T va 131".

 

In het september-nummer vindt u dan weer een factuur voor verlenging; 4 nrs. voor € 25,-.

Een los nummer kost € 10,00.